משרדי פייסבוק

תל אביב

תכנון:  סתר אדריכלים         ניהול פרויקט: ירון-לוי ניהול פרויקטים