אחוזת בית הכרם

ירושלים

תכנון: בלומנפלד-פינצ'וק אדריכלים   ניהול פרויקט:  אפרתי מדפיס