מגדלי YOO

תל אביב

תכנון: סטיו אדריכלים  ניהול פרויקט:  קבוצת חבס