משרדי הרצוג פוקס נאמן ושות׳

תל אביב

תכנון: אדריכלית אורלי שרם    ניהול פרויקט:  נצר בנדל