press to zoom
3
3
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

בנק לאומי - הנהלה ראשית

תל אביב

תכנון: אורלי שרם אדריכלים   ניהול פרויקט:  מר משה מנדיל