משרדי אקס.טי. ניהול

בניין צים, מת״מ חיפה

תכנון: אדריכל משה קסטיאל   ניהול פרויקט:  אחים עופר