מוזיאון ישראל

ירושלים

תכנון:  אדריכל אלון ברנוביץ'    צילום:  משה פלסר