press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

לשכת ראש העיר ואולם המליאה

ראשון לציון

תכנון:  אד' כרמלה יעקובי   פיקוח הפרויקט:  יוני גולדשטיין עמגר