עיריית חיפה - אולם המועצה

עיריית חיפה

תכנון וניהול פרויקט: יעל זיתוני אדריכלות ועיצוב פנים